Enable Accessibility Bar

Highfield Dyfarniad Lefel 2 ar gyfer Dalwyr Trwydded Bersonol (APLH)


Yn dilyn ymlaen o'r pecynnau e-ddysgu ar gyfer diogelwch bwyd ac iechyd a diogelwch, rydym nawr wedi lansio pecyn e-ddysgu APLH newydd. Mae'r cwrs hwn ar gael ar-lein drwy System Rheoli Dysgu Highfield ac mae'n eich galluogi i fonitro, rheoli a chofnodi gweithgarwch hyfforddi.

Mae hwn yn gwrs achrededig a bydd dysgwyr llwyddiannus yn derbyn cymhwyster RQF Highfield ar gwblhau am arholiad amlddewis. Cwblheir yr arholiad dan amodau arholiad ar-lein. Mae yna nifer o opsiynau iaith, gan gynnwys Pwyleg a Chymraeg, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Mae'r modiwlau hyfforddiant a gynhwysir yn y cwrs hwn yn cwmpasu'r modiwlau canlynol:

  • Cyfraith trwyddedu
  • Trwyddedau personol
  • Trwyddedau adeiladau
  • Amddiffyn plant
  • Pwerau a gorfodaeth
  • Digwyddiadau dros dro
  • Adwerthu alcohol yn gyfrifol

Bydd y rheiny sy'n cymryd y cwrs e-ddysgu hwn yn cael tua wyth awr ddysgu dan gyfarwyddyd o hyfforddiant a bydd angen cwblhau arholiad terfynol dan amodau arholiad. Gellir trafod dyddiadau arholiad sydd ar gael trwy ffonio 01554748345.

Mae'r Coleg Rhithwir hefyd yn cynnig fersiwn nad yw'n cael ei arholi o'r cwrs hwn sy'n arwain at ddyfarnu Tystysgrif Cyrhaeddiad Ardystiedig Highfield. Nid yw'r fersiwn nad yw'n cael ei arholi, am £25 yr ymgeisydd yn unig, yn addas ar gyfer y rheiny sy'n dymuno dod yn Ddalwyr Trwydded Bersonol, fodd bynnag mae'n opsiwn poblogaidd ar gyfer darparu hyfforddiant staff i aelodau newydd o staff neu hyfforddiant gloywi i'r rheiny a fydd yn yn gweini alcohol.

Cipolwg

Hyd y Cwrs

8 Awr

Canlyniad y Cwrs

Tystysgrif ardystiedig gan Highfield
Pris £80.00

Asesu

Asesiad ar-lein

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog

Cofrestru ar gyfer cwrs hwn


Cyrsiau Cysylltiedig


Enrolment slider

Cofrestru a Chyfweliadau Addysg Bellach llawn amser

Enrolment slider
Slide 1
Proses Apelio
Cyrsiau Galwedigaethol ar gyfer Haf 2021

previous arrow
next arrow