Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Gweithgynhyrchu (RQF) Ar Lein


Mae'r Coleg Rhithwir wedi ymuno â Highfield eLearning i gynnig ystod o gyrsiau Hylendid Bwyd y gellir eu hastudio ar-lein o'ch cartref, eich swyddfa neu unrhyw fan yn y byd sydd â wifi neu gysylltiad â'r rhyngrwyd! Mae hwn yn gwrs achrededig a bydd dysgwyr llwyddiannus yn derbyn cymhwyster RQF Highfield ar gwblhau am arholiad amlddewis. Cwblheir yr arholiad dan amodau arholiad ar-lein. Mae yna nifer o opsiynau iaith, gan gynnwys Pwyleg a Chymraeg, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Mae'r modiwlau hyfforddiant a gynhwysir yn y cwrs hwn yn cwmpasu maes llafur allweddol cymwysterau Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd. 

Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i ddiogelwch bwyd
  • Peryglon microbiolegol
  • Gwenwyn bwyd a sut i'w reoli
  • Peryglon halogiad a sut i'w rheoli
  • HACCP o gludo nwyddau i wasanaeth
  • Hylendid personol
  • Adeiladau a chyfarpar bwyd
  • Heintiau bwyd a sut i'w rheoli
  • Glanhau a diheintio
  • Gorfodi diogelwch bwyd

Bydd y rheiny sy'n cymryd y cwrs e-ddysgu hwn yn cael tua saith awr ddysgu dan gyfarwyddyd o hyfforddiant. Yr un yw'r cynnwys dysgu ar gyfer pob arholiad Lefel Dau, fodd bynnag mae'r opsiwn hwn yn cynnwys arholiad diogelwch bwyd sy'n canolbwyntio ar weithgynhyrchu.

Cipolwg

Hyd y Cwrs

7 Awr

Canlyniad y Cwrs

Tystysgrif ardystiedig gan Highfield
Pris £80.00

Asesu

Asesiad ar-lein

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB