Enable Accessibility Bar

Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd (Ar-lein yn unig)


Mae'r Coleg Rhithwir wedi ymuno â Highfield eLearning i gynnig ystod o gyrsiau Hylendid Bwyd y gellir eu hastudio ar-lein o'ch cartref, eich swyddfa neu unrhyw fan yn y byd sydd â wifi neu gysylltiad â'r rhyngrwyd! Mae hwn yn gwrs achrededig a bydd dysgwyr llwyddiannus yn derbyn Tystysgrif Gymeradwy Highfield ar gwblhau.

Mae yna nifer o opsiynau iaith, gan gynnwys Pwyleg a Chymraeg, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Mae'r modiwlau hyfforddiant a gynhwysir yn y cwrs hwn yn cwmpasu maes llafur allweddol cymwysterau Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd. Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i ddiogelwch bwyd
  • Peryglon microbiolegol
  • Gwenwyn bwyd a sut i'w reoli
  • Peryglon halogiad a sut i'w rheoli
  • HACCP o gludo nwyddau i wasanaeth
  • Hylendid personol
  • Adeiladau a chyfarpar bwyd
  • Heintiau bwyd a sut i'w rheoli
  • Glanhau a diheintio
  • Gorfodi diogelwch bwyd

Bydd y rheiny sy'n cymryd y cwrs e-ddysgu hwn yn cael tua 10 awr ddysgu dan gyfarwyddyd o hyfforddiant. Hefyd profir eich gwybodaeth gan gyfres o gwestiynau amlddewis ar gwblhau pob un o'r modiwlau. Ar gwblhau'r cwrs drwy'r llwybr asesiad ar-lein, mae'r system yn cynhyrchu tystysgrif gymeradwy Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd wedi'i phersonoli.

Cipolwg

Hyd y Cwrs

10 Awr

Canlyniad y Cwrs

Tystysgrif ardystiedig gan Highfield
Pris £25.00

Asesu

Asesiad ar-lein

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog