Enable Accessibility Bar

Highfield Lefel 1 mewn Diogelwch Bwyd (ar-lein yn unig)


Mae'r Coleg Rhithwir wedi ymuno â Highfield eLearning i gynnig ystod o gyrsiau Hylendid Bwyd y gellir eu hastudio ar-lein o'ch cartref, eich swyddfa neu unrhyw fan yn y byd sydd â wifi neu gysylltiad â'r rhyngrwyd! Mae hwn yn gwrs achrededig a bydd dysgwyr llwyddiannus yn derbyn Tystysgrif Gymeradwy Highfield ar gwblhau. Mae yna nifer o opsiynau iaith, gan gynnwys Pwyleg a Chymraeg, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Mae'r modiwlau hyfforddiant a gynhwysir yn y cwrs hwn yn cwmpasu maes llafur allweddol cymwysterau Lefel 1 mewn Diogelwch Bwyd. Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i ddiogelwch bwyd
  • Peryglon microbiolegol
  • Gwenwyn bwyd a sut i'w reoli
  • Peryglon halogiad a sut i'w rheoli
  • Trin a storio bwyd yn ddiogel
  • Hylendid personol
  • Heintiau bwyd a difa plâu
  • Glanhau a diheintio

Bydd y rheiny sy'n cymryd y cwrs e-ddysgu hwn yn cael tua 5 awr ddysgu dan gyfarwyddyd o hyfforddiant. Hefyd profir eu gwybodaeth gan gyfres o gwestiynau amlddewis ar gwblhau pob un o'r modiwlau. Ar gwblhau'r cwrs, mae'r system yn cynhyrchu tystysgrif gymeradwy Highfield wedi'i phersonoli.

Cipolwg

Hyd y Cwrs

5 Awr

Canlyniad y Cwrs

Highfield
Pris £17.50

Asesu

Adysgu ar-lein + asesiad seiliedig ar arholiad - arholiad i'w sefyll yn un o'n canolfannau yn Ne Orllewin Cymru

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog