Enable Accessibility Bar

IOSH Gweithio'n Ddiogel - Ystafell Ddosbarth Rithwir


Ydych chi am ychwanegu at eich CV? 

A fyddai cymhwyster iechyd a diogelwch yn ychwanegu at eich cyflogadwyedd? 

Efallai y bydd gennych hawl i gael cyllid i gwblhau'r cwrs IOSH Gweithio’n Ddiogel.

Mwy o wybodaeth ar IOSH Gweithio'n Ddiogel:
https://iosh.com/media/1805/working-safely-fact-sheet.pdf

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog