Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs hynod ymarferol gyda'r pwyslais ar ddatblygu sgiliau trwy hyfforddiant ac asesu parhaus. Mae myfyrwyr yn mynychu sesiynau salon a dosbarth sydd wedi’u hamserlennu ar y pynciau canlynol:  

 • Iechyd a Diogelwch 

• Gweithio yn y Diwydiant

• Ymgynghoriad 

• Steilio a Gwisgo Gwallt 

• Torri Gwallt Menywod 

• Lliwio 

• Hyrwyddo Cynhyrchion a Gwasanaethau 

• Torri Gwallt Dynion

• Creu Delwedd

Rhaglen Nodweddion

Mae ein salonau gwallt a harddwch wedi’u cynllunio’n benodol at ddibenion hyfforddi ac mae ganddynt yr holl gyfarpar ac adnoddau diweddaraf. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn gryf eu cymhelliant ac yn barod i weithio fel rhan o dîm. Fel adran rydym yn awyddus i annog myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol a chenedlaethol. Hefyd, rydym yn cynnal diwrnodau cyfoethogi sy’n cynnwys tyllu clustiau, farnis ewinedd gel ac estyniadau gwallt.

Dilyniant a Chyflogaeth

-Salonau

-Hunangyflogedig

-Gwestai a Sbaon

-Llongau mordeithio

-Asesu

Dull Asesu

Caiff gwaith ymarferol ei asesu gan ddefnyddio dulliau arsylwi a thystiolaeth cynnyrch. Bydd y gwaith theori yn cael ei asesu gydag arholiad amlddewis ar-lein.

Gofynion Mynediad

Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad a bydd disgwyl i ymgeiswyr fod wedi cyflawni pedwar pwnc TGAU Gradd C, dylai Gwyddoniaeth fod un ohonynt, a dylai Saesneg fod yn un ohonynt. Gall y ddau sy'n weddill fod mewn unrhyw bwnc arall. Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB