Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Os ydych yn awyddus i ddechrau gyrfa yn y diwydiant harddwch, mae hwn yn gwrs cyffrous, a fydd yn eich galluogi i weithio gyda'r cyhoedd yn ein cyfleuster salon o’r radd flaenaf, Academi Steil, sy'n salon masnachol cwbl weithredol.   Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau ymarferol yn y canlynol: triniaethau dwylo; triniaethau traed; triniaethau wyneb; cwyro; iechyd a diogelwch; triniaethau llygad; (tintio, siapio a blew amrant unigol); colur; derbynfa. Byddwch hefyd yn astudio anatomeg a ffisioleg i ennill gwybodaeth greiddiol am yr unedau uchod.

Rhaglen Nodweddion

Mae ein salonau gwallt a harddwch yn eithriadol ac yn eich caniatáu i hyfforddi a gweithio mewn amgylchedd salon masnachol, gan weithio gydag aelodau'r cyhoedd yn wythnosol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynychu: sioeau masnach, seminarau, gweithdai yn ogystal â theithiau a drefnir sy’n gysylltiedig â’r sector a chymryd rhan mewn cystadlaethau.

        

Dilyniant a Chyflogaeth

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r cwrs, gallwch symud ymlaen i Harddwch lefel 3. Bydd y cwrs hwn hefyd yn eich paratoi ar gyfer diwydiant ac yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi weithio mewn salonau, sbaon, siopau adrannol, gwestai a llongau mordeithio. Mae llawer o fyfyrwyr o Goleg Ceredigion wedi mynd ymlaen i sefydlu eu busnesau eu hunain neu i weithio i sbaon yn eu hardal leol ac ymhellach i ffwrdd. Mae hwn yn gwrs rhagorol sy'n darparu’r cyfle i chi hogi eich sgiliau gwasanaeth cwsmer, i weithio gyda'r cyhoedd ac i adeiladu enw da a chronfa gleientiaid.

Dull Asesu

Cewch eich asesu’n ymarferol yn y salon a bydd angen i chi sefyll profion uned i arddangos eich gwybodaeth yn y pynciau uchod.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 16 oed neu'n hyn i gael mynediad i’r cwrs, a mynychu cyfweliad llwyddiannus gyda thiwtor y cwrs.   Mae angen ymrwymiad arnoch i weithio gyda'r cyhoedd mewn amgylchedd salon ac agwedd bositif tuag at astudio.Fel rhan o’r cwrs mae'n ofynnol eich bod yn prynu tiwnig harddwch a chit harddwch. Mae Mathemateg a Saesneg TGAU gradd C yn ddymunol ar gyfer y cwrs hwn.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB