Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs hynod ymarferol gyda'r pwyslais ar ddatblygu sgiliau trwy hyfforddiant ac asesu parhaus. Mae myfyrwyr yn mynychu sesiynau salon a dosbarth sydd wedi’u hamserlennu ar y pynciau canlynol:   • Iechyd a Diogelwch • Cefnogaeth ymgynghoriad • Steilio a Gwisgo Gwallt • Torri Gwallt Menywod • Lliwio Gwallt i Greu Amrywiaeth o Edrychiadau • Hyrwyddo Cynhyrchion a Gwasanaethau • Gwallt Priodasol • Cywiro Lliw Gwallt

Rhaglen Nodweddion

Mae ein salonau gwallt a harddwch wedi’u cynllunio’n benodol at ddibenion hyfforddi ac mae ganddynt yr holl gyfarpar ac adnoddau diweddaraf. Mae salon gwaith realistig yn adeiladu hyder a phrofiad ymgeiswyr ac yn datblygu creadigedd tra’n galluogi ymgeiswyr i weithio’n annibynnol Bydd angen i ymgeiswyr fod yn gryf eu cymhelliant ac yn barod i weithio fel rhan o dîm. 

 Fel adran rydym yn awyddus i annog myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol a chenedlaethol. Hefyd, rydym yn cynnal diwrnodau cyfoethogi sy’n cynnwys tyllu clustiau, farnis ewinedd gel ac estyniadau gwallt.

Dilyniant a Chyflogaeth

-Salonau-Hunangyflogedig-Gwestai a Sbaon -Llongau mordeithio-Asesu Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi’r ymgeisydd llwyddiannus i ehangu ei wybodaeth a’i sgiliau ymarferol gan arwain at bosibiliadau swyddi pellach gan symud i reolaeth, gweithio ar longau mordeithio, gwestai a sbaon ac yn rhoi iddo’r sgiliau sydd eu hangen i agor ei salon ei hun.

Dull Asesu

Caiff gwaith ymarferol ei asesu gan ddefnyddio dulliau arsylwi a thystiolaeth cynnyrch. Bydd y gwaith theori yn cael ei asesu gydag arholiad amlddewis ar-lein.

Gofynion Mynediad

Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad a gyda Chymhwyster Lefel 2 cyfredol yn unig. Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB