Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Os ydych yn awyddus i ddechrau gyrfa yn y diwydiant harddwch, mae hwn yn gwrs cyffrous, a fydd yn eich galluogi i weithio gyda'r cyhoedd yn ein cyfleuster salon o’r radd flaenaf, Academi Steil, sy'n salon masnachol cwbl weithredol.   

  Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau ymarferol yn y canlynol: iechyd a diogelwch, tylino’r corff, effeithiolrwydd busnes, tylino pen Indiaidd, rhoi lliw haul, tylino cerrig poeth a thylino gan ddefnyddio olewau aromatherapi wedi’u cyn-gymysgu. Byddwch hefyd yn astudio anatomeg a ffisioleg i ennill gwybodaeth greiddiol am yr unedau uchod.

Rhaglen Nodweddion

Mae ein salonau gwallt a harddwch yn eithriadol ac yn eich caniatáu i hyfforddi a gweithio mewn amgylchedd salon masnachol, gan weithio gydag aelodau'r cyhoedd yn wythnosol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynychu: sioeau masnach, seminarau, gweithdai yn ogystal â theithiau a drefnir sy’n gysylltiedig â’r sector a chymryd rhan mewn cystadlaethau.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer diwydiant ac yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi weithio mewn salonau, sbaon, siopau adrannol, gwestai, llongau mordeithio, yn ogystal â hunangyflogaeth. Mae nifer o fyfyrwyr o Goleg Ceredigion wedi mynd ymlaen i sefydlu eu busnesau eu hunain neu i weithio i sbaon yn eu hardal leol ac ymhellach i ffwrdd. Mae hwn yn gwrs rhagorol sy'n darparu’r cyfle i chi hogi eich sgiliau gwasanaeth cwsmer, i weithio gyda'r cyhoedd ac i adeiladu enw da a chronfa gleientiaid.

Dull Asesu

Cewch eich asesu’n ymarferol yn y salon a bydd angen i chi sefyll profion uned i arddangos eich gwybodaeth yn y pynciau uchod.

Gofynion Mynediad

Rhaid bod ymgeiswyr wedi cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch a mynychu cyfweliad llwyddiannus gyda thiwtor y cwrs. Mae angen ymrwymiad arnoch i weithio gyda'r cyhoedd mewn amgylchedd salon ac agwedd bositif tuag at astudio.Fel rhan o’r cwrs mae'n ofynnol eich bod yn prynu tiwnig harddwch a chit harddwch.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB