Enable Accessibility Bar

Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Disgrifiad o'r RhaglenMae hwn yn gyfle delfrydol i ddatblygu eich creadigrwydd a herio eich sgiliau.  Mae hwn yn gwrs hynod ymarferol gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau drwy hyfforddiant ac asesu parhaus.   Byddwch yn mynychu sesiynau salon ac ystafell ddosbarth sydd wedi’u hamserlennu ar y pynciau canlynol:  

Iechyd a diogelwch, gweithio yn y diwydiant, ymgynghori, steilio a gwisgo gwallt, torri gwallt menywod, lliwio, hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau, torri gwallt dynion, creu delwedd.


Nodweddion y RhaglenMae ein salonau gwallt a harddwch wedi’u cynllunio’n benodol at ddibenion hyfforddi ac mae ganddynt yr holl gyfarpar ac adnoddau diweddaraf.  Bydd angen i chi fod yn frwdfrydig iawn ac yn barod i weithio fel rhan o dîm.  Fel adran rydym yn awyddus i annog myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol a chenedlaethol hefyd.  Hefyd, rydym yn cynnal diwrnodau cyfoethogi sy’n cynnwys lliwio affinage, tyllu clustiau, farnis ewinedd gel, estyniadau gwallt a cholur theatrig.  Byddwch hefyd yn cael y cyfle i fynychu sioeau masnach, seminarau, gweithdai yn ogystal â theithiau a drefnir sy’n gysylltiedig â’r sector


Dilyniant a ChyflogaethOs byddwch yn dilyn gyrfa mewn trin gwallt mae’n bosibl y gallwch ennill cyflogaeth drwy unrhyw rai o’r llwybrau canlynol:

  • Salonau
  • Hunangyflogaeth
  • Gwestai a sbaon 
  • Llongau gwyliau
  • Theatr a ffilm

Cynnwys y RhaglenRydych yn dysgu gyda’ch aseswr drwy sesiynau ymarferol, trafodaethau grŵp ac aseiniadau. Bydd gennych fynediad i amgylchedd trin gwallt realistig lle byddwch yn ymarfer ac yn arddangos eich sgiliau.

Mae pob uned yn cynnwys elfen o waith theori a gwaith ymarferol. Bydd gwaith rhifedd a llythrennedd integredig yn ogystal o fewn yr unedau gan y bydd disgwyl i ddysgwyr gyflawni sgil hanfodol yn y ddau bwnc hyn.


Asesu'r RhaglenCaiff gwaith ymarferol ei asesu gan ddefnyddio dulliau arsylwi a thystiolaeth cynnyrch. Bydd y gwaith theori yn cael ei asesu gydag arholiad amlddewis ar-lein.


Gofynion y RhaglenBydd angen pedwar TGAU arnoch ar raddau A* i D gyda dwy radd C, gydag un naill ai yn y Gymraeg (iaith gyntaf)/Saesneg neu fathemateg. 

Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol.  Gellir derbyn myfyrwyr hŷn heb gymwysterau yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.  Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn derbyn addysgu a chymorth ychwanegol i astudio naill ai ar gyfer TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.