Enable Accessibility Bar

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Disgrifiad o'r RhaglenOs ydych yn awyddus i ddechrau gyrfa yn y diwydiant harddwch, mae hwn yn gwrs cyffrous, a fydd yn eich galluogi i weithio gyda'r cyhoedd yn ein cyfleuster salon o’r radd flaenaf, Academi Steil, sy'n salon masnachol cwbl weithredol.   Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau ymarferol yn y canlynol: triniaethau dwylo; triniaethau traed; triniaethau wyneb; cwyro; iechyd a diogelwch; triniaethau llygad; (tintio, siapio a blew amrant unigol); colur; derbynfa. Byddwch hefyd yn astudio anatomeg a ffisioleg i ennill gwybodaeth greiddiol am yr unedau uchod.


Nodweddion y RhaglenMae ein salonau gwallt a harddwch yn eithriadol ac yn eich caniatáu i hyfforddi a gweithio mewn amgylchedd salon masnachol, gan weithio gydag aelodau'r cyhoedd yn wythnosol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynychu: sioeau masnach, seminarau, gweithdai yn ogystal â theithiau a drefnir sy’n gysylltiedig â’r sector a chymryd rhan mewn cystadlaethau. 


Dilyniant a ChyflogaethUnwaith y byddwch wedi cwblhau'r cwrs, gallwch symud ymlaen i Harddwch lefel 3. Bydd y cwrs hwn hefyd yn eich paratoi ar gyfer diwydiant ac yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi weithio mewn salonau, sbaon, siopau adrannol, gwestai a llongau mordeithio. Mae llawer o fyfyrwyr o Goleg Ceredigion wedi mynd ymlaen i sefydlu eu busnesau eu hunain neu i weithio i sbaon yn eu hardal leol ac ymhellach i ffwrdd. Mae hwn yn gwrs rhagorol sy'n darparu’r cyfle i chi hogi eich sgiliau gwasanaeth cwsmer, i weithio gyda'r cyhoedd ac i adeiladu enw da a chronfa gleientiaid. 


Asesu'r RhaglenCewch eich asesu’n ymarferol yn y salon a bydd angen i chi sefyll profion uned i arddangos eich gwybodaeth yn y pynciau uchod.


Gofynion y RhaglenRhaid i ymgeiswyr fod yn 16 oed neu'n hyn i gael mynediad i’r cwrs, a mynychu cyfweliad llwyddiannus gyda thiwtor y cwrs.   Mae angen ymrwymiad arnoch i weithio gyda'r cyhoedd mewn amgylchedd salon ac agwedd bositif tuag at astudio.Fel rhan o’r cwrs mae'n ofynnol eich bod yn prynu tiwnig harddwch a chit harddwch. Mae Mathemateg a Saesneg TGAU gradd C yn ddymunol ar gyfer y cwrs hwn.