Enable Accessibility Bar

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt

Disgrifiad o'r RhaglenMae hwn yn gwrs hynod ymarferol gyda'r pwyslais ar ddatblygu sgiliau trwy hyfforddiant ac asesu parhaus.

Mae myfyrwyr yn mynychu sesiynau salon a dosbarth sydd wedi’u hamserlennu ar y pynciau canlynol:  

  • Iechyd a Diogelwch
  • Cefnogaeth ymgynghoriad
  • Steilio a Gwisgo Gwallt
  • Torri Gwallt Menywod
  • Lliwio Gwallt i Greu Amrywiaeth o Edrychiadau
  • Hyrwyddo Cynhyrchion a Gwasanaethau
  • Gwallt Priodasol
  • Cywiro Lliw Gwallt 

Nodweddion y RhaglenMae ein salonau gwallt a harddwch wedi’u cynllunio’n benodol at ddibenion hyfforddi ac mae ganddynt yr holl gyfarpar ac adnoddau diweddaraf. Mae salon gwaith realistig yn adeiladu hyder a phrofiad ymgeiswyr ac yn datblygu creadigedd tra’n galluogi ymgeiswyr i weithio’n annibynnol Bydd angen i ymgeiswyr fod yn gryf eu cymhelliant ac yn barod i weithio fel rhan o dîm. 

Fel adran rydym yn awyddus i annog myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol a chenedlaethol. Hefyd, rydym yn cynnal diwrnodau cyfoethogi sy’n cynnwys tyllu clustiau, farnis ewinedd gel ac estyniadau gwallt. 


Dilyniant a Chyflogaeth-Salonau-Hunangyflogedig-Gwestai a Sbaon -Llongau mordeithio-Asesu Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi’r ymgeisydd llwyddiannus i ehangu ei wybodaeth a’i sgiliau ymarferol gan arwain at bosibiliadau swyddi pellach gan symud i reolaeth, gweithio ar longau mordeithio, gwestai a sbaon ac yn rhoi iddo’r sgiliau sydd eu hangen i agor ei salon ei hun.


Asesu'r RhaglenCaiff gwaith ymarferol ei asesu gan ddefnyddio dulliau arsylwi a thystiolaeth cynnyrch. Bydd y gwaith theori yn cael ei asesu gydag arholiad amlddewis ar-lein. 


Gofynion y RhaglenMae mynediad yn amodol ar gyfweliad a gyda Chymhwyster Lefel 2 cyfredol yn unig. Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.