Enable Accessibility Bar

Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Disgrifiad o'r RhaglenOs ydych yn awyddus i ddechrau gyrfa yn y diwydiant harddwch, mae hwn yn gwrs cyffrous a fydd yn eich galluogi i weithio gyda'r cyhoedd yn ein cyfleuster salon o’r radd flaenaf, Academi Steil, sy'n salon masnachol cwbl weithredol.      

Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau ymarferol yn y canlynol: iechyd a diogelwch, tylino’r corff, effeithiolrwydd busnes, tylino pen Indiaidd, rhoi lliw haul, tylino cerrig poeth a thylino aromatherapi cyn-gymysgu.  Byddwch hefyd yn astudio anatomeg a ffisioleg i ennill gwybodaeth greiddiol am yr unedau uchod.


Nodweddion y RhaglenMae ein salonau gwallt a harddwch yn eithriadol ac yn eich caniatáu i hyfforddi a gweithio mewn amgylchedd salon masnachol, gan weithio gydag aelodau'r cyhoedd yn wythnosol.  Byddwch hefyd yn cael y cyfle i fynychu sioeau masnach, seminarau, gweithdai yn ogystal â theithiau a drefnir sy’n gysylltiedig â’r sector a chymryd rhan mewn cystadlaethau. 


Dilyniant a ChyflogaethBydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer diwydiant ac yn rhoi i chi’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn salonau, sbaon, siopau adrannol, gwestai, llongau gwyliau, yn ogystal â hunangyflogaeth.  Mae llawer o fyfyrwyr o Goleg Ceredigion wedi mynd ymlaen i sefydlu eu busnesau eu hunain neu i weithio i sbaon yn eu hardal leol ac ymhellach i ffwrdd.  Mae hwn yn gwrs rhagorol sy'n darparu’r cyfle i chi hogi eich sgiliau gwasanaeth cwsmer, i weithio gyda'r cyhoedd ac i adeiladu enw da a chronfa gleientiaid.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs yn canolbwyntio ar ennill gwybodaeth weithredol gadarn am y diwydiant harddwch ac ar ennill sgiliau ymarferol gwych.

Yn ogystal, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol ac rydym yn cymryd rhan yng nghystadlaethau’r Urdd yn rheolaidd.

Fel adran rydym yn gwahodd siaradwyr gwadd o’r diwydiant i rannu eu sgiliau a dangos eu gwaith.


Asesu'r RhaglenCewch eich asesu’n ymarferol yn y salon a bydd angen i chi sefyll profion uned i ddangos eich gwybodaeth.


Gofynion y RhaglenRhaid bod ymgeiswyr wedi cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch a mynychu cyfweliad llwyddiannus gyda thiwtor y cwrs. Mae angen ymrwymiad arnoch i weithio gyda'r cyhoedd mewn amgylchedd salon ac agwedd bositif tuag at astudio.Fel rhan o’r cwrs mae'n ofynnol eich bod yn prynu tiwnig harddwch a chit harddwch.