Swyddi.

Croeso i dudalen Swyddi Coleg Ceredigion


Campws Aberteifi

Darlithydd mewn Technoleg Gwybodaeth

Mae Bwrdd y Coleg wedi ymrwymo i benodi staff a fydd yn arddangos blaengaredd a brwdfrydedd, ac yn gwella enw da'r Coleg ymhellach trwy ymrwymiad i weithio fel aelod o dîm a chynhyrchu gwaith o ansawdd uchel. Yn benodol, rydym yn chwilio am staff sy'n gallu cyflawni cenhadaeth strategol y coleg sy'n ysbrydoli dysgwyr, cyflawni potensial a chyflawni rhagoriaeth. 

Felly mae'r swydd yn cynnig cyfle cyffrous a heriol i berson rhagweithiol ac arloesol. Mae Maes Technoleg a Sgiliau Cyfadran Coleg Ceredigion yn darparu ystod amrywiol o raglenni Addysg Bellach a dysgu seiliedig ar waith ar safleoedd Aberteifi ac Aberystwyth. Bydd y darlithydd Cyfrifiadura yn gyfrifol am gyflwyno cyrsiau Technoleg Gwybodaeth ar Lefel 2 a 3, gyda phwyslais arbennig ar yr unedau a nodir isod. Rhan greiddiol o'r cwricwlwm Cyfrifiadura yw Bagloriaeth Cymru a sgiliau hanfodol, a allai fod yn rhan o'r rôl hon.

O ystyried y galw cynyddol am hyfforddiant Technoleg Gwybodaeth yng Ngheredigion, rhagwelir mai rhan o'r rôl hon fydd cefnogi dysgu yn y gwaith a chysylltiadau â diwydiant.

 

Dyddiad cau: Canol dydd, Dydd Iau 18 Gorffennaf 2019


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP


Campws Aberystwyth

Cynorthwy-ydd Ffreutur (Cyfnod Mamolaeth)

33 awr yr wythnos.

Cyfnod penodol am 9 mis.


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP


Manylion y SwyddGofynnir i unigolion sydd â’r sgiliau a’r cymwysterau priodol i
gyflwyno CV fel cais ar gyfer y meysydd canlynol:-

Modurol: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Arlwyo a Lletygarwch: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Gofal Plant: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Celf a Dylunio: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Trin Gwallt: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Therapi Harddwch: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Diogelwch Bwyd: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Cymorth Cyntaf: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Iechyd a Diogelwch: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Busnes a Gweinyddiaeth: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Cyfrifyddiaeth/Cadw llyfrau: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Technoleg Gwybodaeth: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Sgiliau Hanfodol – Cymhwyso Rhif/Cyfathrebu/Llythrennedd Digidol: Darlithwyr

Mae’r coleg yn bwriadu cadw manylion eich CV ar ffeil. Nid yw’r coleg
yn cydnabod ei fod wedi derbyn eich CV a bydd ond yn cysylltu ag
ymgeiswyr os bydd gwaith achlysurol ar gael o fewn y maes cwricwlwm.

Cyflwynwch eich CV fel cais gan nodi ar gyfer pa faes ydyw. Anfonwch
at: Yr Adran Adnodau Dynol, Coleg Ceredigion, Campws Aberystwyth,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BP.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP