Gwybodaeth Hanfodol.

Efallai bod popeth i'w weld yn ddryslyd ar y foment, mae ffeindio eich ffordd o gwmpas yn gallu bod yn frawychus ac nid yw'n hawdd gwybod pa adnoddau a chymorth sydd ar gael.

Cofiwch, dydych chi ddim ar eich pen eich hun!

Bydd tudalennau gwe'r llyfrgell yn eich helpu i roi cychwyn arni ac mae taflenni cymorth ar gael yn y llyfrgell.

Mae gan Goleg Ceredigion lyfrgelloedd heb furiau. Mae llawer o adnoddau a gwybodaeth ar gael ar-lein a dim ond galwad ffôn neu e-bost i ffwrdd ydyn ni. OND . . . beth am ddod i gwrdd â ni'n bersonol, mae'r llyfrgell yn lle gwych i astudio ac mae'r staff y awyddus i helpu.

Cewch gynnig i gael sesiwn gynefino â'r llyfrgell ar ddechrau eich cwrs. Bydd hyn yn cwmpasu'r hanfodion i gyd a byddwch yn gallu gofyn cwestiynau hefyd. Ond, os ydych wedi methu hynny, rydych wedi dechrau'n hwyr  — neu hyd yn oed os hoffech chi fynd drwy bethau eto  - mae modd i chi gael sesiwn galw heibio neu sesiwn un i un wedi'i bwcio ymlaen llaw - dim ond i chi gysylltu â llyfrgell eich campws.

Angen cerdyn llyfrgell? . . Nid oes angen cerdyn llyfrgell arnoch ar gyfer Llyfrgelloedd Campws Aberystwyth neu Aberteifi. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw eich rhif Adnabod Myfyriwr a roddir i chi yn ystod cynefino. Bydd y rhif hwn ar eich cerdyn adnabod myfyriwr hefyd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB