Enable Accessibility Bar

Gwyddor Bywyd.

Ein maes datblygu diweddaraf yw Gwyddorau Bywyd. Mae’r maes yn deillio o angen hyfforddiant a nodwyd gan un o’n partneriaid mwyaf, y GIG. Yn ddilyn y modiwl hyfforddiant llwyddiannus o fewn Gwybodeg Iechyd, mae’r coleg wedi datblygu cyfres o Weithgareddau Labordy a Thechnegol Cysylltiedig ar Lefelau 2 i 4.

Mae gan ddysgwyr a sefydliadau ddewis i gwblhau cymwysterau cyflawn neu ddetholiad o fodiwlau sy’n cyd-fynd orau â’u hanghenion busnes a hyfforddi.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau a’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

  • Gweithgareddau Labordy a Thechnegol Cysylltiedig Lefel 2
  • Gweithgareddau Labordy a Thechnegol Cysylltiedig Lefel 3
  • Gweithgareddau Labordy a Thechnegol Cysylltiedig Lefel 4
  • Sgiliau Hanfodol
Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch01970 639700 heddiw neu ebostiwch business@ceredigion.ac.uk.