Enable Accessibility Bar

Croeso i’r tudalennau ‘Cais i Gofrestru’.

Croeso i’r tudalennau ‘Cais i Gofrestru’

Llongyfarchiadau ar gael cynnig o le ar gwrs llawn amser yma yng Ngholeg Sir Gâr. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi ar eich diwrnod Cofrestru. Gallwch ddod o hyd i’r holl ddogfennaeth / gwybodaeth sydd ei hangen arnoch isod.

Cefnogi Dysgwyrcliciwch yma i lenwi’r ffurflen hon. Defnyddiwch hon i roi gwybod i ni am unrhyw anghenion am gymorth a allai fod gennych, e.e. anghenion meddygol, anabledd, Anawsterau Dysgu Penodol.

Ffurflen cais am gludiantgallwch ddod o hyd i’r ffurflen gais ar gyfer cludiant y coleg yma, cliciwch ar y ddolen ganlynol hefyd er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y polisi cludiant yma yng Ngholeg Sir Gâr

Holiadur Mynediad yr Uned Dderbyncliciwch yma i lenwi holiadur byr ynglyn â sut ydych chi’n teimlo y gwnaeth yr uned dderbyn ddelio gyda’ch cais am gwrs, eich cyfweliad a’ch cynigion o le.

Cymorth / arweiniad ariannolos oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon yn ymwneud â materion ariannu tra ydych yn fyfyriwr llawn amser cliciwch yma i gael mynediad i’r ddogfennaeth berthnasol.

Dyddiadau’r tymhorau, gellir dod o hyd iddynt yma ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2019 / 20.

Dogfennaeth DBS (penodol i gwrs)byddwch yn cael gwybod trwy lythyr os oes angen i chi gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) tra ydych yn fyfyriwr yma yng Ngholeg Ceredigion. Cliciwch yma i gael y ddogfennaeth.

Cofion

Yr Uned Dderbyn