Enable Accessibility Bar

Croeso i’r Llyfrgell.

Dewch i unrhyw un o’n llyfrgelloedd neu, os ydych yn fyfyriwr yn barod, archwiliwch ein safle Google (gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost, eich enw defnyddiwr a chyfrinair Coleg pan ofynnir i chi) ac fe ddewch o hyd i ystod eang o adnoddau dibynadwy o’r ansawdd gorau. Ymwelwch â ni, ffoniwch neu cysylltwch gan ddefnyddio’r botwm Cysylltwch â Ni i gysylltu â staff sy’n wybodus ac yn awyddus i helpu gwneud y gorau o’r hyn sydd ar gynnig - gall gwasanaeth y llyfrgell gael effaith bositif ar eich astudiaethau a’ch gradd derfynol.

Rydym yn cadw rhai gwerslyfrau gwirioneddol ddefnyddiol, yn ogystal â llyfrau sy’n adeiladu ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau, mae cyfnodolion, papurau newydd, DVDau a deunydd clywedol mewn stoc hefyd (ar rai safleoedd).

Ein hadrannau Lles/Wellbeing a Dyfodol/Future yw’r lleoedd i fynd atynt am gymorth ynghylch y testunau pwysig hyn.

Rydym yn darparu mynediad ar-lein i e-lyfrau, cyfnodolion a phapurau newydd  - hynny yw testun LLAWN y gellir ei gyrchu ar-lein 24/7 !

Cynigir sesiynau cynefino, sesiynau un-i-un sesiynau a gweithdai yn y dosbarth i’r holl ddysgwyr, beth bynnag yw lefel eich cwrs neu eich dull mynychu.