Enable Accessibility Bar

Iechyd a Diogelwch.

O ddetholiad o gyrsiau byr undydd i gymwysterau achrededig, mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cynnig ystod o opsiynau hyfforddi sydd wedi’u cynllunio i fodloni anghenion busnes ac unigolion. Gellir cyflwyno’r hyfforddiant wyneb yn wyneb yn un o’n campysau niferus yn ne orllewin Cymru, ar-lein drwy ein Coleg Rhithwir sydd wed’i wobrwyo, neu yn eich gweithle.

Caiff ein cyrsiau Iechyd, Diogelwch a Chydymffurfio eu cyflwyno gan diwtoriaid sydd â chyfoeth o brofiad diwydiant yn y byd go iawn, a chaiff ein hyfforddiant ei gefnogi gan gyrff dyfarnu a gydnabyddir yn genedlaethol fel Highfield.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch01970 639700 heddiw neu ebostiwch business@ceredigion.ac.uk.