Iechyd, Gofal a Datblygiad Plentyn

Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn 1 - Diploma Lefel 3 90-credyd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 2 - Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddorau Iechyd)
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : CACHE
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: 2 Flynedd
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu :
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn 1 - Diploma Lefel 3 90-credyd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 2 - Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddorau Iechyd)
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : CACHE
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: 2 Flynedd
Darpariaeth ddwyieithog: Gellir astudio&r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd
Corff Dyfarnu :
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn
Darpariaeth ddwyieithog: Gellir astudio&r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd
Nid oes unrhyw gyrsiau addysg uwch ar gyfer y categori hwn
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn 1 - Diploma Lefel 3 90-credyd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Blwyddyn 2 - Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddorau Iechyd)
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg