Enable Accessibility Bar

Prentisiaeth - Gofal Plant

Disgrifiad o'r RhaglenMae prentisiaeth sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn ennill wrth iddo ddysgu. 

Anelir y rhaglen at ddysgwyr cyflogedig dros 16 oed. 

Byddwch yn cael eich rhyddhau am ddydd i fynychu’r coleg a dylech gyflawni’r brentisiaeth lefel dau neu dri o fewn y raddfa amser gytunedig.


Nodweddion y RhaglenCaiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan ymgynghorydd hyfforddi/aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd.

Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser. 

Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn eich asesu yn y gweithle yn ôl yr angen. 

 


Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau prentisiaeth sylfaen yn llwyddiannus symud ymlaen i brentisiaeth ar lefel tri. 

Sylwch: bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio ar lefel oruchwylio ar gyfer lefel tri er mwyn cynhyrchu'r dystiolaeth briodol.


Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Lefel dau neu dri mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
  • Sgiliau Hanfodol Cymru 
  • Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith


Gofynion y RhaglenRhaid i ddysgwyr fod yn gweithio yn y sector gofal plant a chael eu cyfeirio gan eu cyflogwr i ymgymryd â’r brentisiaeth hon.