Enable Accessibility Bar

Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae’r coleg yn cynnig nifer fawr o gyrsiau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Hyfforddiant y GIG ar ein saith campws a hefyd ar-lein drwy ddysgu o bell.

Rydym ni’n gweithio gyda chyflogwyr i greu datrysiadau ystyrlon sy’n addas i ddibenion y sefydliad. Rydym ni’n falch i fod wedi gweithio gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i greu model cyflwyno arbennig sy’n cyfuno deunyddiau dysgu rhyngweithiol uchel eu safon, asesiadau cynhadledd fideo a chymorth o bell. Dyma un yn unig o’r ffyrdd niferus y gallwn ni greu cynhyrchion a gwasanaethau pwrpasol i sicrhau bod eich sefydliad yn cyflawni ei anghenion DPP gyda’r effaith leiaf ar y busnes craidd.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau a’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

  • Gwybodeg Iechyd
  • Datrys Problemau
  • Nwy Meddygol
  • COSHH
  • Terminoleg Feddygol
  • Cymorth Cyntaf
  • Diogelu
Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01970 639700 heddiw neu ebostiwch business@ceredigion.ac.uk.