Enable Accessibility Bar

Llythrennedd a Rhifedd.

Yn bennaf, pobl sydd angen y cymwysterau ar gyfer cydymffurfio, newid gyrfa neu ymgeisio i Brifysgol y’r rheini sy’n dewis ein hyfforddiant Sgiliau Hanfodol.

Er bod rhaid sefyll yr asesiad ar un o’n saith campws, gellir cwblhau’r elfen dysgu ar y campws neu ar-lein – gyda chymorth llawn gan arbenigwr pwnc.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau a’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

  • Sgiliau Rhifedd
  • Sgiliau Llythrennedd (Cymraeg)
  • Sgiliau Llythrennedd (Saesneg)
  • Llythrennedd Digidol
Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch01970 639700 heddiw neu ebostiwch business@ceredigion.ac.uk.