Enable Accessibility Bar

Gofod Astudio.

Rydym am i ddysgwyr gael lle gwych i astudio ac i wneud eu gwaith ymchwil a gyda hyn mewn golwg rydym wedi creu gwahanol barthau:

  • Ardaloedd astudio mewn grŵp
  • Desgiau astudio unigol
  • Mynediad i gatalog y Llyfrgell
  • Cyfleusterau llungopïo a sganio