Gosod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn falch o gynnig hyfforddiant a chymhwyster yn y Dyfarniad Lefel 3 Gofynion ar gyfer Gosod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan. 

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer trydanwyr cymwys a phrofiadol sy'n ceisio gwella eu sgiliau a'u gwybodaeth er mwyn caniatáu iddynt osod mannau gwefru cerbydau domestig, masnachol ac “ar y stryd”.  

Dyddiadau

Rhydaman

  • Dydd Iau 27/1/2022
  • Dydd Iau 03/3/2022
  • Dydd Iau 24/3/2022
  • Dydd Iau 28/4/2022
  • Dydd Iau 26/5/2022
  • Dydd Iau 23/6/2022 

Gofynion Mynediad

Pwysig - Rhaid bod pob ymgeisydd wedi pasio’r cymwysterau canlynol:

  • Arolygu a Phrofi Lefel 3 (C&G 2391 neu EAL 4337/4338)
  • Gofynion 18fed Argraffiad ar gyfer Gosodiadau Trydan (Rheoliadau). RHAID darparu copïau o dystysgrifau. 

Yn ymarferol, rhaid i ymgeiswyr allu gosod a therfynu cebl SWA a chyflawni Gwiriad Cychwynnol ar osodiad trydanol a chwblhau'r holl waith papur cysylltiedig.

Os byddwch angen hyfforddiant a chymhwyster yn y 18fed Argraffiad neu Archwilio a Phrofi, gweler y manylion yma: https://www.colegsirgar.ac.uk/index.php/cy/cyrsiau-pla (ar gael ar 10fed Chwefror).

Cysylltwch â 01554 748344 am fanylion ac i dalu neu e-bostiwch bdi@colegsirgar.ac.uk

Cost - £200

Efallai y bydd cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) ar gael i unigolion cymwys.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Campws Rhydaman 

Cysylltwch â 01554 748344 am fanylion ac i dalu neu e-bostiwch bdi@colegsirgar.ac.uk

Cost - £200

Efallai y bydd cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) ar gael i unigolion cymwys.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB