Enable Accessibility Bar

Goreuon y DU ar y Ffordd i Sianghai

Ennyd sy’n newid bywyd i fyfyriwraig ddawnus ar gyfer o Goleg Ceredigion Mae myfyrwaigr sy’n cynrychioli Coleg Ceredigion yn dechrau ar y ffordd i Sianghai ar ôl cael...

Myfyrwyr dodrefn yn croesawu saer cadeiriau

Yn ddiweddar croesawodd myfyrwyr dodrefn Coleg Ceredigion Chris Williams, saer cadeiriau a pherchennog Welsh Stick Chairs i weithdy’r adran ar gampws y coleg yn Aberteifi.  Treuliodd...