Meistr mewn celf

Yn ddiweddar, mae cyn-fyfyriwr celf a dylunio yng Ngholeg Ceredigion wedi ennill gradd meistr mewn crefftau dylunio cyfoes. Astudiodd Kathryn Ayres ddiploma estynedig...

Myfyrwyr dodrefn yn croesawu saer cadeiriau

Yn ddiweddar croesawodd myfyrwyr dodrefn Coleg Ceredigion Chris Williams, saer cadeiriau a pherchennog Welsh Stick Chairs i weithdy’r adran ar gampws y coleg yn Aberteifi.  Treuliodd...