Enable Accessibility Bar

Rydyn ni yma i chi

Mae wedi bod yn amser heriol i fyfyrwyr a staff hefyd yng Ngholeg Ceredigion yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan y gweinidog addysg Kirsty...

Gweithdy dylunydd ffasiwn

Yn ddiweddar, croesawodd myfyrwyr celf a dylunio Coleg Ceredigion ar gampws Aberystwyth y dylunydd ffasiwn Felicity Haf i’r coleg. Wedi'i geni a'i magu yn Aberystwyth,...

Llwyddiant sgiliau i fyfyriwr arlwyo

Bu llwyddiant i Goleg Ceredigion yn y digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn ddiweddar yng nghategori'r celfyddydau coginio. Cipiodd y myfyriwr lletygarwch ac arlwyo...

Coleg yn croesawu digwyddiad iechyd

Yn ddiweddar, croesawodd Coleg Ceredigion y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Bwrdd Iechyd Hywel Dda i gampws Aberystwyth fel rhan o'u taith iechyd. Wedi'i drefnu gan y ddau...