Meistr mewn celf

Yn ddiweddar, mae cyn-fyfyriwr celf a dylunio yng Ngholeg Ceredigion wedi ennill gradd meistr mewn crefftau dylunio cyfoes. Astudiodd Kathryn Ayres ddiploma estynedig...

Taith Tom fel Mecanig

Ers gadael Coleg Ceredigion, mae Tom Kynafaeces wedi mynd o nerth i nerth.   Gyda diddordeb mawr mewn ceir, penderfynodd Tom astudio cwrs lefel dau mewn cerbydau modur...

Rôl rheolwr i gyn-fyfyriwr arlwyo

Yn ddiweddar mae Bradley Edwards, cyn-fyfyriwr lletygarwch ac arlwyo o Goleg Ceredigion, wedi graddio o Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant gyda gradd mewn rheolaeth...