Enable Accessibility Bar

Teithio.

Bydd pas bws am ddim ar gael os ydych rhwng 16 a 18 ac yn byw yng Ngheredigion. Os ydych o:

  • dan 16
  • 19 neu’n hŷn
  • yn byw tu allan i Geredigion
  • yn astudio ar gwrs sydd ar gael mewn coleg arall sy’n agosach at eich cartref

bydd angen i chi dalu cyfraniad o £100 tuag at gost eich pas bws.        

Byddwch yn gwneud cais am eich tocyn bws gyda'r Gweinyddwr Cyswllt Myfyrwyr yn ystod eich cyfweliad.