Myfyrwyr yn dod at ei gilydd ar gyfer plant mewn Angen.

Mae campws Coleg Ceredigion yn Aberteifi wedi bod yn brysur yn codi arian ar gyfer Plant mewn Angen. Gan feddwl am ffyrdd hwyliog a chreadigol o godi arian, cynlluniodd myfyrwyr o bob adran am amrywiaeth o weithgareddau.

Cynhaliodd myfyrwyr TG gystadleuaeth ddyfalu pwysau’r twrci dynol a chynhaliodd myfyrwyr cerbydau modur wiriadau gaeaf a golchi ceir. Cynhaliodd myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol stondin gacennau a raffl, cynigiodd myfyrwyr gofal plant datŵau llaw henna, trefnodd myfyrwyr galwedigaethol wisg ffansi a chynigiodd myfyrwyr harddwch amrywiaeth o driniaethau.

Meddai’r swyddog lles myfyrwyr, Meinir Lewis: “Roedd hi’n wych gweld myfyrwyr a staff yn dod at ei gilydd a gwneud eu gorau glas unwaith eto ar gyfer Plant mewn Angen. Mae bob amser mor galonogol i weld pawb yn gwneud cymaint o ymdrech er budd yr elusen anhygoel hon. Yn sicr, bydd y £560 a godwyd gennym eleni yn gwneud gwahaniaeth i brosiectau Plant Mewn Angen yng Nghymru.”