Myfyriwr arlwyo’n cyrraedd y brig.

Mae myfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Ceredigion wedi ennill y lle cyntaf mewn cystadleuaeth Cymru gyfan mewn uwch sgiliau’r bwyty a bydd yn awr yn symud ymlaen i rownd derfynol Cymru.

Cymerodd Niamh Spolton ran yn rownd gyntaf gyn-derfynol ranbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr lle cipiodd y wobr gyntaf. Gyda dau rownd yn y cam hwn, roedd Niamh a’i thiwtoriaid ar bigau’r drain wrth aros i weld os oedd Niamh wedi perfformio’n ddigon da i symud ymlaen i’r rownd derfynol yng Nghaerdydd ym mis Ionawr.

Dywedodd y Darlithydd Cwrs Huw Morgan: “Rydym i gyd mor falch o lwyddiant Niamh yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru. “Mae’r canlyniad hwn yn deyrnged i waith caled ein staff a’n myfyrwyr i sicrhau llwyddiant parhaus yn y gystadleuaeth hon. “Rydym yn edrych ymlaen at glywed a yw Niamh wedi ennill digon o bwyntiau i gyrraedd y rownd derfynol yng Nghaerdydd.”