Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Yn ystod tymor yr hydref, bu myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol yr ail flwyddyn yn gweithio gyda Thîm Datrys Argyfwng a Thriniaeth Cartref (CRHTT) Gogledd Ceredigion Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar brosiect a arweiniodd at ddigwyddiad i hyrwyddo Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2018.

Fel rhan o uned a aseswyd ar Hyrwyddo Addysg Iechyd ar gwrs diploma estynedig lefel tri, datblygodd y dysgwyr eu hadnoddau addysgol eu hunain ar gyfer y prosiect.

Cafodd yr adnoddau hyn eu harddangos yn y coleg ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd i ddangos y cyfoeth o ddarpariaeth lles sydd ar gael i fyfyrwyr ac aeth y dysgwyr hefyd â’u hadnoddau i ddigwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn Ysbyty Dydd Gorwelion i bwysleisio’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl â salwch meddwl yn ardal Gogledd Ceredigion.

Meddai Sara Jones, darlithydd iechyd a gofal cymdeithasol Coleg Ceredigion: “Mae’r prosiect hwn wedi bod yn gyfle gwych i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth am bwnc, nid yn unig y byddant yn delio ag ef yn ddyddiol yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol, ond hefyd i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach ar lefel bersonol.

“Roedd yn wych gweithio gyda Sheryl o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar y prosiect hwn gan ei bod hi mor frwdfrydig am yr alwedigaeth ond hefyd, fel cyn myfyriwr Coleg Ceredigion ei hun, roedd hi’n deall yn llawn yr anghenion a’r pwysau sydd ar ein myfyrwyr.”