Gary’n Dychwelyd i’r Coleg i Helpu Sefydlu Carfix Wales.

Mae Gary Kentish, cyn-fyfyriwr Cerbydau Modur yng Ngholeg Ceredigion, wedi mynd o nerth i nerth ers gadael y coleg.

Fel myfyriwr aeddfed a chanddo flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant modurol, dychwelodd Gary i’r coleg i ennill cymwysterau achrededig gyda’r bwriad o ddechrau ei fusnes ei hun. Ar ôl gadael y coleg gyda diploma lefel tri mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur, sefydlodd Gary ei fusnes ei hun yn gyflym; Carfix Wales, sy’n arbenigo mewn diagnosio, gwasanaethu ac atgyweirio cerbydau.

Dywedodd Gary Kentish: “Rwy’n hynod ddiolchgar i Goleg Ceredigion ac yn enwedig i fy nhiwtoriaid am ddarparu llwyfan hyfforddi i mi, sydd wedi fy ngalluogi i gymhwyso fy sgiliau a’n gwybodaeth.

Roedd y gefnogaeth a’r anogaeth a gefais gan y coleg yn rhagorol ac wedi fy ysbrydoli i sefydlu fy musnes fy hun; Carfix Wales.” Ychwanegodd y darlithydd cwrs Anthony Goellnitz: “Daeth Gary atom gan ei fod am gymryd ei yrfa i’r lefel nesaf er mwyn cychwyn ei fusnes ei hun. Roedd bob amser yn hynod o frwdfrydig ac awyddus yn ystod ei amser gyda ni ac yn sicr mae hyn wedi talu ar ei ganfed wrth iddo ennill graddau lefel ragoriaeth. Roeddem bob amser yn gwybod y byddai’n llwyddo yn y diwydiant pa bynnag lwybr y byddai’n penderfynu ei gymryd.”