Blas am Lwyddiant.

Ar ôl cwblhau ei chwrs lefel tri mewn arlwyo ar gampws Coleg Ceredigion, Aberteifi, cafodd Hedydd Davies waith mewn dim amser gyda Crwst, bistro, bwyty a phopty poblogaidd yn Aberteifi.

Profodd amser Hedydd yng Ngholeg Ceredigion i fod yn llwyddiannus iawn, a chafodd llwyddiant yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, lle derbyniodd wobr aur mewn uwch sgiliau bwyty yng Nghymru, y gorau yn y dosbarth mewn sgiliau bwyty, aur ac arian mewn sgiliau bwyty, arian ar gyfer prif gwrs flambé ac efydd ar gyfer pwdin flambé.

Meddai’r darlithydd arlwyo Huw Morgan: “Gweithiodd Hedydd yn galed yn y coleg ac mae’n wych ei bod eisoes wedi cael gwaith mewn sefydliad mor foethus â Crwst. Mae ei hymrwymiad a’i brwdfrydedd i’r diwydiant arlwyo heb eu hail.”

Meddai Hedydd Davies: “Hoffwn ddiolch i staff yr adran arlwyo am eu hymrwymiad yn ystod fy amser yn y coleg. Rwyf wedi cael tair blynedd gofiadwy ar gampws Aberteifi, yn llawn atgofion a phrofiadau. Mae’r cwrs wedi fy mharatoi ar gyfer byd gwaith.” Perchennog Crwst Osian Jones; “Mae Hedydd yn weithiwr gwych ac mae ei chymhwyster yng Ngholeg Ceredigion wedi rhoi llwyfan da iawn iddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant arlwyo.”