Gyrfa Cyfryngau Osian.

Graddiodd Osian Pearson, cyn-fyfyriwr Y Cyfryngau yng Ngholeg Ceredigion, yn ddiweddar gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn ffilm o Brifysgol San Steffan.

Mae ar fin dechrau interniaeth 10 mis mewn ôl-gynhyrchiad gyda’r brifysgol lle bydd yn gweithio gyda myfyrwyr a staff o’r adrannau ffilm a theledu gyda meddalwedd ôl-gynhyrchu, caledwedd a llifoedd gwaith.

Mae Osian yn dweud bod arno ddyled fawr i Goleg Ceredigion a bod rhai o’r modiwlau a astudiodd yn ystod ei amser yn y coleg wedi bod o fudd mawr iddo. “Diolch yn fawr iawn i’m tiwtor, Sophia Behraki ac i Goleg Ceredigion am fy ngwthio i ddatblygu fel gwneuthurwr ffilmiau ac am yr holl gymorth a gefais ganddynt er mwyn i mi gyrraedd lle rwyf heddiw,” meddai Osian. Gwnes i fwynhau pob munud o’r cwrs ac mae wedi agor drysau di-ri i mi.”