Rhagoriaeth staff yng Ngholeg Ceredigion.

Mae ansawdd yr addysgu yn allweddol wrth baratoi pobl ifanc i gymryd y cam nesaf i brifysgol neu gyflogaeth.

Yng Ngholeg Ceredigion eleni, mae dau aelod o staff wedi datblygu eu gyrfaoedd ac wedi ennill Gradd Doethur. Yn dilyn saith mlynedd o astudio, graddiodd Ashley Wallington, Rheolwr Cwricwlwm ar gyfer y Celfyddydau Creadigol, Addysg Gyffredinol a Sgiliau Byw’n Annibynnol, o Brifysgol Aberystwyth eleni.

Archwiliodd ei brosiect, sef Towards a Radical Pedagogy of Post-Dramatic Theatre, fodelau o gyfranogiad ieuenctid mewn gwaith perfformio gan gwmnïau theatr yn Ewrop. Meddai Ashley Wallington, sy’n gobeithio cyhoeddi ei waith: “Cefais gyfle gwych i roi theori ar waith trwy fuddsoddi fy ymchwil a’n darganfyddiadau yn uniongyrchol i’r gwaith perfformiad yr oeddwn yn ei wneud ar y pryd gyda myfyrwyr yng Ngholeg Ceredigion. Roedd yn broses hir, ond yn hollol werth chweil.

Graddiodd y Darlithydd Julian Ruddock o Brifysgol Aberystwyth hefyd gyda doethuriaeth mewn celf a dylunio. Edrychodd ei ddoethuriaeth mewn Ymarfer Celfyddyd Gain ar y berthynas rhwng celf a gwyddoniaeth, ac yn fuan bydd yn arddangos yn Indianapolis.

Dywedodd Julian Ruddock: “Roeddwn i’n ddigon ffodus i weithio gyda thimau o ddaearyddwyr o nifer o brifysgolion ar brosiect a oedd yn archwilio’r cysylltiadau amgylcheddol rhwng newid yn yr hinsawdd ac esblygiad dynol.” Fel rhan o’i astudiaethau, ymwelodd Julian â De Ethiopia i gymryd rhan mewn gwaith maes, a ddatblygodd yn arddangosfa o’i waith yng Nghanolfan Gelf Aberystwyth, o’r enw 2A Earth Core: The Hominin Project.