Enable Accessibility Bar

Cyn-fyfyriwr yn ymgymryd â rôl addysgu.

Mae diddordeb mawr mewn coginio wedi bod erioed gan Angharad Challoner, cyn-fyfyriwr Coleg Ceredigion, ac roedd bob amser yn awyddus i ddysgu pob dim am arlwyo.

Mae Angharad yn dweud bod y penderfyniad i astudio arlwyo wedi bod un hawdd a dewisodd astudio yng Ngholeg Ceredigion oherwydd enw da'r adran.

Ar ôl gadael y coleg gyda chymhwyster lefel dau a thri, gweithiodd Angharad mewn amrywiaeth o fwytai o safon uchel, ac mae nifer ohonynt wedi ennill rhosedi AA.

Ar hyn o bryd mae Angharad yn gweithio fel pen-cogydd ym mwyty canol y ddinas Coleg Caerdydd a’r Fro a wobrwywyd gan yr AA, yn addysgu myfyrwyr sut i weithio mewn amgylchedd coginio proffesiynol.

Meddai Angharad Challoner: "Mae fy niolch i Goleg Ceredigion am bopeth a wnaeth i mi yn ystod fy amser yno yn ddi-ben-draw.

"Roedd y gefnogaeth a'r anogaeth a dderbyniais gan fy nhiwtoriaid yn ystod fy amser heb eu tebyg."