Myfyrwyr yn ymweld â datblygiad safle.

Mae myfyrwyr Lefel 4 CIOB rheolaeth safle adeiladu Coleg Ceredigion wedi ymweld â’r safle datblygu canolfan iechyd newydd yn Aberteifi sy'n cael ei adeiladu gan Interserve ar hyn o bryd.

Roedd yr ymweliad yn rhan o fenter Sgiliau ar y Safle a ariennir gan Ganolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) a CITB.

Cysgododd y myfyrwyr y rheolwr prosiect i gael cipolwg gwerthfawr ar redeg y safle yn ddyddiol yn ogystal â'r heriau a wynebir yn ystod cyfnodau adeiladu penodol.

Meddai Huw Thomas, pennaeth cynorthwyol ar gyfer sgiliau a thechnoleg yng Ngholeg Ceredigion: "Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb sy'n gysylltiedig â sicrhau bod y fenter hon ar gael i'n dysgwyr.

"Mae CWIC wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth wella profiad y dysgwr yng Ngholeg Ceredigion ac rwy'n siŵr y bydd yn fuddiol i weddill eu hastudiaethau a thu hwnt.

"Mae Ian Lewis rheolwr y prosiect wedi bod yn arbennig o gymwynasgar wrth ganiatáu i'r myfyrwyr ymweld â'r safle a threulio amser gyda nhw i esbonio gofynion rhedeg prosiect adeiladu sylweddol ac rydym yn gobeithio ymweld eto yn y dyfodol agos iawn."