Enable Accessibility Bar

Peiriannydd meddalwedd yn canmol y coleg.

Ar ôl cwblhau ei gymhwyster lefel tri mewn TG ar gampws Coleg Ceredigion yn Aberteifi, dychwelodd Chris Sweatman i Dde Affrica, ei wlad frodorol, gan ennill lle i astudio cwrs BSc mewn TG.

Gan ddod i ddiwedd ei ail flwyddyn yn astudio, mae Chris yn dwyn i gof sut y bu ei amser yng Ngholeg Ceredigion yn ddefnyddiol, gan fod pynciau a gwmpesir ar ei gwrs gradd yn cynnwys codio a dadansoddi cronfeydd data.

Mae Chris hefyd yn gweithio i gwmni o'r enw ICW Pharmacy Script Management, cwmni sy'n gweithio gyda sgriptiau ar gyfer cynlluniau cymorth meddygol. Mae rôl Chris yn cynnwys datblygu cymwysiadau newydd i wella defnyddioldeb ac i awtomeiddio prosesau arferol, tra'n cynnal y systemau meddalwedd a chaledwedd presennol.

Meddai Chris Sweatman: "Rwy'n ddiolchgar i Goleg Ceredigion am yr holl gefnogaeth a dderbyniais yn ystod fy amser yn y coleg, yn enwedig i fy narlithwyr Glyn Howells a Marion Phillips.

“Mae'r wybodaeth a gefais ar y cwrs wedi bod o fudd i'm gwaith a fy astudiaethau."

Meddai Marion Phillips, darlithydd y cwrs yng Ngholeg Ceredigion: "Dewisodd Chris gwblhau ei ddiploma estynedig Cambridge TEC mewn TG gyda ni ac yn ystod y cyfnod hwnnw, dangosodd ddiddordeb brwd mewn rhaglennu yn arbennig.

"A’i fryd bob amser ar symud ymlaen i addysg uwch, bu'n gweithio'n galed yn gyson i gyrraedd y graddau uchaf trwy gydol ei ddwy flynedd yn astudio.

“Rwy'n falch iawn o glywed ei fod nid yn unig wedi cyflawni'r nod hwn, ond hefyd ei fod yn gwireddu ei freuddwyd o fod yn beiriannydd meddalwedd a dymunwn bob llwyddiant iddo gyda'i yrfa yn y dyfodol."