Enable Accessibility Bar

Darlithydd yn symud i rownd nesaf gwobr y DU.

Mae darlithydd cyfryngau yng Ngholeg Ceredigion, Sophia Bechraki, yn ddiweddar wedi symud ymlaen i rownd nesaf Gwobr Tiwtor BTEC y Flwyddyn 2019 a gynhelir ledled y DU. 

Cafodd Sophia ei henwebu o ganlyniad i gyfradd lwyddiant ei chwrs cynhyrchu yn y cyfryngau lefel tri’r  llynedd, gyda gwaith myfyrwyr yn cael ei ddangos mewn gwyliau, cynadleddau, arddangosfeydd a gwefannau yn ogystal â’i gofal bugeiliol o safon uchel.

 Os bydd yn symud ymlaen yn llwyddiannus yn y rownd hon, caiff ei gosod yn y rownd derfynol.

Meddai Sophia Bechraki: “Rwy’n falch iawn bod yr holl waith rydym wedi ei roi i mewn i ddarparu sgiliau diwydiannol a chyfleoedd galwedigaethol ar gyfer ein dysgwyr mewn amgylchedd dysgu unigryw, arloesol, yn cael ei gydnabod gan gydweithwyr nid yn unig yng Ngholeg Ceredigion ond yn genedlaethol.”