Llwyddiant dawns i fyfyrwraig y celfyddydau perfformio.

Yn ddiweddar cwblhaodd y fyfyrwraig celfyddydau perfformio yng Ngholeg Ceredigion, Milly McAvoy, ddiwrnod llawn o hyfforddiant dawns proffesiynol gydag Anna Kenrick yng Nghanolfan Ddawns Rubicon yng Nghaerdydd. 

Trefnwyd y profiad gan ddarlithydd Milly, sef Solveig Frykman-Lloyd, gyda chefnogaeth cais am grant llwyddiannus i Raglen Dawns Ieuenctid Sbardun Gwreiddio.  

Anna Kenrick yw cyfarwyddwr artistig YDawns (Dawns Ieuenctid yr Alban) ac yn flaenorol mae wedi gweithio gyda Dawns Ludus fel dawnswraig ac athrawes, yn teithio’n rhyngwladol. Hefyd, mae hi wedi addysgu yn The Palace yn Llundain yn ogystal â gydag amrywiaeth o gwmnïau dawns ac unigolion enwog gan gynnwys Rosie Kay, un o hoff goreograffwyr Milly.

Mae Milly, sydd ar hyn o bryd yn ail flwyddyn ei diploma estynedig, wedi cael cynnig lle i astudio gradd mewn dawns ym Mhrifysgol De Montford yng Nghaerlŷr, sy’n ganolfan ar gyfer dawns gyda rhwydwaith eang o gysylltiadau â chwmnïau dawns a sefydliadau dawns ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.