Enable Accessibility Bar

Cerflunio ei gyrfa.

Bu diddordeb brwd bob amser gan Janine Dibling mewn celf a gwneud, ond nid oedd erioed wedi ystyried ei hun yn artist. 

Ar hyn o bryd yn ail flwyddyn ei chwrs gradd anrhydedd mewn cerflunio, castio, cerfio a llunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, cyn hynny astudiodd Janine ddiploma sylfaen mewn celf a dylunio yng Ngholeg Ceredigion.

Mae’r diploma wedi bod yn rhan o system addysg gelf y DU ers degawdau a chaiff ei gydnabod yn genedlaethol gan brifysgolion fel un o’r llwybrau gorau i mewn i yrfa ar gyfer llawer o broffesiynau creadigol. 

Meddai Janine Dibling: “Rhoddodd amgylchedd hamddenol y coleg a’r tiwtoriaid gwych gyfle i mi ddarganfod fy sgiliau mewn amrywiaeth o feysydd gan fy ngalluogi i ddechrau datblygu fy ngwybodaeth yn fy maes gwneud penodol i fy hun.

“Pan ddechreuais i, roeddwn wir yn teimlo fy mod yn gwybod dim, fel pysgodyn allan o ddŵr, ond diolch i’r staff profiadol, gwybodus a chalonogol tyfodd fy hyder, a chredaf mai hwn yw un o’r pethau pwysicaf gwnes i elwa ohono ar y cwrs.

 “Gwnes i fwynhau fy amser yng Ngholeg Ceredigion yn fawr iawn ac rwy’n wir deimlo bod y cwrs sylfaen yn baratoad amhrisiadwy ar gyfer symud ymlaen i wneud fy ngradd mewn cerflunio.”