Enable Accessibility Bar

Coleg yn helpu i lansio gyrfa Gwenllian.

Mae Gwenllian Evans wedi mynd o nerth i nerth ers gadael Coleg Ceredigion. 

Ar ôl gadael y coleg gyda diploma lefel tri mewn gofal plant ac addysg, enillodd Gwenllian le ym Mhrifysgol Aberystwyth i astudio gradd mewn astudiaethau gofal plant. 

Yn dilyn y brifysgol, llwyddodd Gwenllian i gael gwaith fel swyddog prosiect diogelwch ar y ffyrdd, lle roedd ei rôl yn golygu addysgu a hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd i’r cyhoedd ac mewn ysgolion, mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys. 

Yn ystod ei swydd, symudodd rôl Gwenllian ymlaen i fod yn weithiwr ieuenctid i Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion, lle mae’n cefnogi pobl ifanc 16 i 25 oed i ail-ymgysylltu â chyflogaeth, addysg a hyfforddiant.  

Trwy’r rôl hon, cafodd Gwenllian gyfle i astudio ar gyfer gradd meistr mewn gwaith ieuenctid a chymunedol ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, y mae wedi ei chwbllhau’n ddiweddar.

Meddai Gwenllian Evans: “Gwnes i fwynhau fy amser yng Ngholeg Ceredigion yn fawr iawn gan fod y cwrs wedi gwella fy nysgu drwy brofi gwahanol leoliadau gofal plant ac rwyf hefyd yn ddiolchgar iawn i fy narlithwyr am fy nghefnogi bob amser.   

“Mae Coleg Ceredigion wedi darparu sylfaen i mi ar gyfer cyfleoedd gwaith ac wedi gwella fy sgiliau a fy mhriodoleddau ar gyfer dysgu pellach.” 

Ychwanegodd Allison Davies, darlithydd y cwrs: “Rydym ni fel adran yn hynod falch o bob dim mae Gwenllian wedi ei gyflawni ers gadael y coleg.”