Enable Accessibility Bar

Llwyddiant i diwtor gofal plant

Yn ddiweddar bu Allison Davies, darlithydd gofal plant yng Ngholeg Ceredigion, yn dathlu ennill Athro'r Flwyddyn yng Ngwobrau Arwyr Lleol Radio Ceredigion. 

Wedi'u cynnal eleni yng Ngwesty'r Cliff yng Ngwbert, daeth Allison i’r brig mewn cystadleuaeth uchel iawn ei safonau. 

 Enwebwyd enw Allison yn wreiddiol gan ei myfyrwyr fel ffordd o dalu teyrnged i'w hoff ddarlithydd ac i ddangos eu diolchgarwch.  

 Dywedodd Allison Davies: “Mae'n anrhydedd i mi ennill gwobr mor bwysig â hon ac rwy'n ddiolchgar iawn i'r myfyrwyr a wnaeth fy enwebu i.  

“Rwy'n teimlo'n frwd dros addysgu a phwysigrwydd arfogi ein myfyrwyr â chymaint o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad â phosibl er mwyn rhoi pob cyfle iddynt lwyddo yn y diwydiant gofal plant.   

“Byddaf bob amser yn rhoi fy myfyrwyr yn gyntaf ac yn eu hysgogi i sicrhau eu bod yn gwneud eu gorau er mwyn cyflawni eu potensial.”