Enable Accessibility Bar

Myfyrwyr arlwyo’n ennill profiad yn Ffrainc

Yn ddiweddar, dychwelodd myfyrwyr arlwyo o gampws Aberystwyth Coleg Ceredigion adref yn dilyn  lleoliad gwaith pythefnos yn Ffrainc fel rhan o brosiect Erasmus+.   

Yn ystod eu cyfnod dramor, bu myfyrwyr yn gweithio mewn gwahanol fwytai yn Sarlat, sydd wedi ei leoli yn ardal dde-orllewinol y wlad lle bu myfyrwyr yn gweithio wythnos yn y gegin ac wythnos yn y bwyty.  

Fe wnaethant hefyd gwrdd ag a chiniawa gyda’u cymheiriaid Ffrengig o goleg Lycée Pré de Cordy er mwyn rhannu profiadau.   

Wrth baratoi ar gyfer eu taith, bu’r myfyrwyr yn ymgymryd gwersi Ffrangeg yn ogystal â dysgu am ddiwylliant Ffrainc.  

Meddai Jo Pearce, pennaeth maes cwricwlwm creadigrwydd a gofal:  “Mwynhaodd y myfyrwyr eu hamser yn Ffrainc a gwnaethant ryngweithio'n dda â staff sy'n siarad Ffrangeg.

“Fe wnaethant ddysgu am fwyd gwahanol, danteithion lleol a diwylliant yr ardal. 

“Fe wnaethon nhw fwynhau'r ffordd wahanol, fwy hamddenol o fyw yn ogystal ag arddull y bwyd a'r gwasanaeth a gwnaethant elwa’n fawr iawn o'r profiad.”

Cyn hir, bydd myfyrwyr gofal plant o gampysau Aberystwyth ac Aberteifi yn elwa ar brosiect Erasmus+   wrth iddynt baratoi ar gyfer ymweliad deg diwrnod â Jena, yr Almaen.  

Yn ystod eu hymweliad, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn amryw o ysgolion meithrin, gan ddefnyddio’r sgiliau y maen nhw wedi'u dysgu yn ystod eu hamser yng Ngholeg Ceredigion.   

Ffrwd ariannu addysg a dysgu gydol oes y Comisiwn Ewropeaidd yw prosiect Erasmus+.  Mae'r prosiect yn ariannu ymweliadau cyfnewid gan fyfyrwyr â gwahanol wledydd Ewropeaidd.