Enable Accessibility Bar

Lleoedd prifysgol i fyfyrwyr arlwyo

Mae tri myfyriwr arlwyo o gampws Aberteifi Coleg Ceredigion wedi llwyddo i ennill lleoedd i astudio yn y brifysgol ym mis Medi.         

Bydd Callum Summerfield ac Erin Buckland yn astudio BA mewn rheolaeth gwestai rhyngwladol ar gampws Abertawe Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, tra bod Isla Moody wedi ennill lle yng Ngholeg y Brifysgol Birmingham i astudio gradd sylfaen mewn technoleg popty a patisserie.

Astudiodd y tri myfyriwr lefel un, dau a thri’r cyrsiau coginio proffesiynol a gwasanaeth bwyd a diod.  Hefyd, cwblhaodd Callum ac Isla y cwrs cyswllt ysgolion TGAU o Ysgol Gyfun Emlyn am ddwy flynedd cyn astudio'n llawn amser.

Dywedodd Huw Morgan, tiwtor cwrs lefel tri: “Unwaith eto, mae ein myfyrwyr wedi rhagori yn eu hastudiaethau ac wedi dangos yr ysgogiad a'r penderfyniad sydd eu hangen i ennill lleoedd mewn prifysgolion. 

“Mae'r cysylltiad sydd gennym â PCYDDS Abertawe yn gryf, gyda lleoedd yn cael eu cynnig i'n myfyrwyr yn gyson dros y blynyddoedd. 

“Mae hyn yn amlygu, unwaith eto, y llwybr y gall myfyrwyr ei ddilyn drwy addysg bellach ymlaen i addysg uwch wrth astudio cyrsiau yng Ngholeg Ceredigion.

“Mae rhai yn dewis mynd i gyflogaeth llawn amser ar ôl cwblhau eu cyrsiau gyda ni, mae eraill yn penderfynu astudio gradd addysg uwch.   

“Rydym yn falch iawn o'n holl fyfyrwyr sy'n bwysig i'r economi leol, yn ogystal â bod yn ddyfodol y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth yn lleol ac yn genedlaethol.

“Pob lwc i Callum, Isla ac Erin yn eu Prifysgolion dewisol.”