Enable Accessibility Bar

Profiad myfyrwyr gofal plant yn yr Almaen

Yn ddiweddar, dychwelodd myfyrwyr gofal plant o gampws Aberystwyth a champws Aberteifi adref yn dilyn lleoliad gwaith pythefnos yn yr Almaen fel rhan o brosiect Erasmus+.   

Yn ystod eu hymweliad, buodd y myfyrwyr yn gweithio mewn amryw o ysgolion meithrin yn ninas brifysgol Jena, gan ddefnyddio’r holl sgiliau y maen nhw wedi'u dysgu ar eu cwrs gofal plant.

Yn eu hamser rhydd, cafodd y myfyrwyr gyfle i archwilio'r ddinas; roedd rhai o'r atyniadau yr ymwelwyd â hwy yn cynnwys y planetariwm a Thŵr Jena.

Wrth baratoi ar gyfer eu taith, bu’r myfyrwyr yn ymgymryd â gwersi Almaeneg yn ogystal â dysgu am ddiwylliant yr Almaen.  

Yn ôl Sarah Evans, darlithydd gofal plant: “Mwynhaodd y myfyrwyr eu hamser yn Jena’n fawr iawn.  Gwnaethant ryngweithio'n dda â staff a phlant o'r meithrinfeydd a dysgu llawer am ddiwylliant yr Almaen.        Bydd y profiad a gawsant yn sicr yn cynorthwyo eu hastudiaethau.”

Bydd myfyrwyr gofal plant campws Aberteifi yn elwa o brosiect Erasmus+ eto’r flwyddyn nesaf wrth iddynt ymweld â Barcelona ar daith debyg.

Ffrwd ariannu addysg a dysgu gydol oes y Comisiwn Ewropeaidd yw prosiect Erasmus+.  Mae'r prosiect yn ariannu ymweliadau cyfnewid gan fyfyrwyr â gwahanol wledydd Ewropeaidd.