Enable Accessibility Bar

Myfyrwyr yn cydweithio â'r amgueddfa

Yn ddiweddar ymwelodd myfyrwyr dodrefn Coleg Ceredigion ag Amgueddfa Ceredigion fel rhan o brosiect cydweithredu.

Yn ystod yr ymweliad â chartref yr amgueddfa yn Aberystwyth, helpodd yr adran i adnabod hen offer gwaith coed a gedwir yn eu harchifau.

Mae'r amgueddfa ar hyn o bryd yn adolygu rhai o'i gasgliadau a rhoddodd yr adran ddodrefn gyngor iddynt ynghylch eitemau addas i’w harddangos a'r ffeithiau’n gysylltiedig â phob eitem.

Cafodd y myfyrwyr gyfle hefyd i weld arddangosfeydd dodrefn yr amgueddfa. 

Yn ôl y darlithydd dodrefn, Chloe Reynolds: “Roedd yr ymweliad diweddar ag Amgueddfa Ceredigion yn brofiad gwych i'r myfyrwyr gan ei fod wedi rhoi cipolwg gwerthfawr iddynt i’r gwahanol offer a ddefnyddiwyd dros y blynyddoedd.    

“Roedd hefyd yn ddiddorol gweld sut mae rhai offer wedi datblygu gydag amser.   Rydym yn ddiolchgar i Amgueddfa Ceredigion am y cyfle i gydweithio a fydd yn sicr o fudd i'n myfyrwyr.”