Rôl rheolwr i gyn-fyfyriwr arlwyo

Yn ddiweddar mae Bradley Edwards, cyn-fyfyriwr lletygarwch ac arlwyo o Goleg Ceredigion, wedi graddio o Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant gyda gradd mewn rheolaeth gwestai rhyngwladol.    

Astudiodd Bradley gwrs lefel tri mewn lletygarwch ac arlwyo ar gampws Aberteifi’r coleg am dair blynedd cyn derbyn lle i astudio gradd.

Ers graddio, mae Bradley wedi llwyddo i gael gwaith fel rheolwr mewn bwyty Pizza Express, un o'r corfforaethau lletygarwch mwyaf yn y DU.

Dywedodd Bradley Edwards: “Rwyf mor ddiolchgar am yr holl gefnogaeth a gefais yn ystod fy amser yng Ngholeg Ceredigion.

“Fe roddodd hyn set sgiliau i mi a’m helpodd i symud ymlaen drwy’r coleg, trwy fy ngradd ac i sicrhau swydd ar ddiwedd fy astudiaethau.”

Yn ôl Huw Morgan, darlithydd arlwyo yng Ngholeg Ceredigion:  “Rydym fel adran yn falch o glywed am lwyddiant Bradley.     

 

“Gweithiodd yn galed yn ystod ei amser yn y coleg ac rydym yn falch ei fod wedi sicrhau rôl rheolwr mewn sefydliad mor adnabyddus â Pizza Express.   

 

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd yn llwyddo yn y swydd ac y bydd yn dringo’r ysgol gan fynd o nerth i nerth yn y dyfodol.”