Enable Accessibility Bar

O gwrs gwaith saer i radd mewn rheolaeth prosiectau

Ar ôl pedair blynedd yn astudio yng Ngholeg Ceredigion, mae’r cyn-fyfyrwyr gwaith coed Declan Harries a Matthew Freebury yn symud ymlaen i brofiadau newydd.   

Dechreuodd Declan a Matthew yn y coleg gan astudio cwrs lefel un mewn gwaith saer ac asiedydd cyn symud ymlaen i brentisiaeth uwch tystysgrif Lefel 4 CIOB mewn rheolaeth safle adeiladu, a gwblhawyd ganddynt y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Bydd y ddau nawr yn symud ymlaen i astudio gradd mewn rheolaeth prosiectau adeiladu ym Mhrifysgol De Cymru.  

Wrth roi eu rheswm dros astudio yng Ngholeg Ceredigion, dywedodd Matthew:  “Roedd gan y ddau ohonom ddiddordeb mewn dilyn gyrfa mewn gwaith saer ac roedd gan y cwrs gwaith saer yng Ngholeg Ceredigion bwyslais mwy ymarferol.

“Mae'r cyfleusterau'n ardderchog ac mae'r tiwtoriaid yn wirioneddol gyfeillgar a chymwynasgar.”

Cytunodd Declan cyn mynd ymlaen i ddweud:  “Roeddem yn ffodus iawn bod y cyrsiau hyn yn rhad ac am ddim, yn enwedig y cwrs lefel pedwar gan ei fod wedi'i ariannu gan CITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu).

“Pe na bai’r cwrs hwnnw’n cael ei gynnig yng Ngholeg Ceredigion ni fyddai gennym ddiddordeb mewn edrych ar gwrs lefel uwch gan y byddai’n rhaid i ni deithio ymhellach.”