Enable Accessibility Bar

Anrhydedd dosbarth cyntaf i gyn-fyfyriwr gofal plant

Yn ddiweddar, mae Lisa Evans, cyn-fyfyriwr gofal plant yng Ngholeg Ceredigion, wedi graddio o Brifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, gan ennill anrhydedd dosbarth cyntaf mewn astudiaethau gofal plant.    

Cyn ennill lle yn y brifysgol, astudiodd Lisa gwrs gofal plant lefel tri ar gampws Aberystwyth y coleg. 

Meddai Lisa Evans: “Fe wnaeth astudio’r cwrs gofal plant fy ngalluogi i ddatblygu sgiliau angenrheidiol er mwyn ennill lle yn y brifysgol ac i allu llwyddo. 

“Roeddwn yn ffodus iawn fy mod wedi gallu astudio’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, sy’n rhywbeth a oedd yn bwysig i mi.”

Ar hyn o bryd mae Lisa'n gweithio mewn meithrinfa leol ac mae'n cynilo er mwyn ariannu ei blwyddyn i ffwrdd.   Wrth edrych tuag at y dyfodol, mae Lisa’n dweud ei bod yn bwriadu astudio gradd meistr mewn datblygiad plant cyn astudio TAR. 

Dywedodd Allison Davies, pennaeth creadigrwydd a gofal yng Ngholeg Ceredigion: “Rydyn ni fel adran ar ben ein digon i glywed am lwyddiant prifysgol Lisa, er nad ydym yn synnu o ystyried pa mor galed y gweithiodd hi yn y coleg.

“Dymunwn y gorau iddi yn y dyfodol ac nid oes gennym unrhyw amheuaeth y bydd hi'n gwneud athrawes ragorol ar ôl iddi ymgymryd â'i TAR."